2013, നവംബർ 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

വർക്കല സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ഗണിത ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മാനവിക ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളയിൽ വിജയിക ൾ 2013-14


 ശ്രീലക്ഷ്മി 
 ലക്ഷ്മി 

 മൈഥിലി.ഡി .എൽ 
Ardra
Kiran

Jithin S Kumar


 വർക്കല സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ഗണിത ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മാനവിക ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളയിൽ ഓവ റോ ൾ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ ക്ലേ മോഡ ലിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും  എ ഗ്രേ ഡും നേടിയ മനോജ്‌

2013, നവംബർ 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

റവന്യൂ ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത
Akhila V Krishna
Jithin S Kumar

Sradha

AARDRA

Akshaya
കയ്യെഴുത്ത് മാസിക  പ്രകാശനം
ലക്ഷ്മി

വർക്കല സബ് ജില്ലാ വിദ്യാരംഗം യു പി വിഭാഗം ഓവ റോ ൾ